Norsko

Veškeré informace, které Vás o Norsku zajímajíNorsko- ucelené a přehledné informace o této skandinávské zemi, které Vás zajímají. Spousta krásných fotografií panenské norské přírody. Typy na zájezdy za poznáním a rybolovem.

   Norsko je konstituční dědičná monarchie s parlamentně demokratickým systémem a ústavou z roku 1814. Nejvyšší zákonodárnou moc v Norsku vykonává dvoukomorový parlament (Storting). Administrativně se země člení na 19 krajů, které sice mají vlastní parlamenty, ale ty plní převážně jen administrativní funkci.

    Norsko je je velice řídce osídleno. většina obyvatelstva, zhruba 70%, žije ve městech. Město s nejvíce obyvateli, a zárověň největší město Norska je Oslo, které je jeho hlavním městem.

    Převážnou část obyvatelstva tvoří Norové. Ostatní národnosti, jako například Finové a Saamové, jsou v Norsku zastoupeny necelými 10%.

    Vetšina obyvatel Norska, necelých 90%, se hlasí ke státní protestantské církvi.

 

Co zde nalezneze?


    -Všeobecné informace o této severské zemi.
    -Tipy na různé způsoby dopravy do Norska .
    -Různé možnosti ubytování, které můžete využít.
    -Tipy na Norské památky a krásnou přírodu.
    -Milovníci rybaření, ocení informace o možnosti rybaření v Norsku